SUGIG – СУГИГ – Srpsko Udruženje za Geometriju i Grafiku

O Nama

Srpsko udruženje za geometriju i grafiku (SUGIG) okuplja naučnike i stručnjake sa područja Srbije koji se bave geometrijom i grafikom u inženjerskim i dizajnerskim profesijama. Nastalo je na temelju nekadašnjeg Jugoslovenskog Udruženja za Nacrtnu geometriju i Inženjersku Grafiku (JUNGIG), koje je okupljalo naučni, stručni i nastavni kadar sa područja čitave bivše Jugoslavije.

Udruženje je 1997. preimenovano u Udruženje za Nacrtnu Geometriju Inženjersku Grafiku (UNGIG – SCG). Današnji naziv Udruženja usvojen je na Skupštini održanoj 21. 04. 2009. U Vrnjačkoj Banji.

Delatnost Udruženja

Srpsko udruženje za geometriju i grafiku (SUGIG) nastoji da svojom aktivnošću unapredi naučnu delatnost iz oblasti geometrije (posebno nacrtne geometrije), inženjerske, odn. kompjuterske grafike, kao i srodnih oblasti vizuelnih komunikacija, kao i da podstakne razvoj kadrova, sa ciljem da doprinose kulturnom i naučnom nivou srpske društvene zajednice kroz:

Aktivnosti Udruženja

Organizacija naučnih skupova sa međunarodnim učešćem
      - Mongeometrija
Izdavanje naučnih publikacija iz oblasti geometrije i grafike
      - Zbornici sa konferencija Mongeometrija
Unapređenje nastave iz oblasti

Upravni organi Udruženja

Predsednica Udruženja SUGIG:
Dr Zorana Jeli, vanredni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kraljice Marije 16, 11120 Beograd
e-mail: zjeli@mas.bg.ac.rs

Članovi upravnog odbora su:
  1. dr Zorana Jeli, vanredni profesor, Mašinski fakultet u Beogradu
  2. dr Slobodan Mišić, vanredni professor, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
  3. dr Vesna Stojaković, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
  4. dr Branislav Popkonstantinović, redovni profesor, Mašinski fakultet u Beogradu
  5. dr Ratko Obradović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
  6. dr Radovan Štulić, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
  7. dr Sonja Krasić, vanredni profesor, Arhitektonsko-građevinski fakultet u Nišu
  8. dr Marija Obradović, vanredni profesor, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  9. dr Bojan Tepavčević, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
  10. dr Predrag Šiđanin, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Podpredsednik:
Sekretar Udruženja:
Zamenik sekretara:
Izvršni odbor:

Kontakt:

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 3218 572
e-mail:
Žiro-račun:
Predsednik: Zorana Jeli
Sekretar:
Urednik veb-sajta: Ratko Obradović
Dizajner i administrator      
web-sajta:
Bojan Banjac

Obaveštenja

27.07.2018. In memoriam

Preminuo je profesor dr Miroslav Marković, dugogodišnji profesor Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu

Biografija

Dokumenta

Website created by Bojan Banjac